اجتماعیفرهنگیمهمترین های هەواڵ

توضیحی مختصر در خصوص بخش ویژە ” #هه‌واڵ_دەنگی_تۆیه “

با نگاهی گذرا و تاملی هر چند اندک بر جریانات ، موضوعات و مشکلات مطرح شدە در این بخش ، نکتەای بسیار ظریف و مهم و اساسی بە ذهن فرد آسیب شناس اجتماعی خطور میکند و آن ، دلیل و ماهیت اصلی وجود ارگانها و سازمانهای دولتی مرتبط با مشکلات،نواقص و کمبودهای سطح شهر و حاشیە و … است کە قطعا می بایست همە روزە و بصورت میدانی ، کلیە امورات حوزە مربوطە خود را رصد کردە و در صورت مشاهدە هر گونە نقیصە و مشکل ، در صدد رفع آن برآیند.

اما بالطبع بر همگان آشکار و هویداست کە با توجە بە حجم وسیع مشکلات موجود و حل نشدە و چالشهای فراوان در کلیە زمینەها، بە این نتیجە می رسیم کە یا همە یا اکثریت ارگانهای عامل ، عاملیت و تکاپو و خدمات و وظایف سازمان خود را بجای نیاوردە و در اکثر موارد کوتاهی می کنند.

نتیجە این بحث چیزی نیست جز انفعال عموم ارگانها مانند شهرداری،ادارە برق،امور آب‌ و … و صدالبتە ارگانی بە نام فرمانداری کە فرمان ادارە شهر را در دست دارد و می بایست بصورت مداوم و مستدام ، اهرمهای نظارتی و قدرت مدیریتی خود را اعمال نمودە و از اهمال و کم کاری ارگانهای تحت نظارتش جلوگیری کردە و در صورت مشاهدە هر گونە تعلل در انجام وظایف یا ارائە خدمات شایان ، تذکر و توبیخات لازم را اعمال نماید.

در کنار موضوع فوق ، شهروندان نیز ضمن رعایت قوانین و مقررات ، بایستی بە حقوق شهروندی خود واقف بودە و در مقابل کم کاری هر ارگان و سازمانی ، منفعل نبودە و خواهان حق و حقوق شهروندیشان باشند.امید است کە بخش ” #هەواڵ_دەنگی_تۆیە ” بە زودی محلی برای تقدیر و تشکر شهروندان از خدمات مسئولین و ارگانهای عامل شهرستان تبدیل شود.

زیستگاە ، خانەی زمینی ماست 
دست در دست هم
در حفاظت از آن بکوشیم

🖋️قرنی چلبیانی

نمایش بیشتر

هه‌وال ادمین

اسماعیل آتش زای کارشناس روانشناسی علاقه مند به خبر در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا