دوشنبه , ۱۸ آذر ۱۳۹۸

شورا و شهرداری نهادی مردمی است/شورا سکوی پرواز بە مجلس و جای منفعت طلبها نیست/آوات خوش بخت

شورا و شهرداری نهادی مردمی است/شورا سکوی پرواز بە مجلس و جای منفعت طلبها نیست

ئاوات خوش بخت ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و فعال مدنی.

اردیبهشت ۹۶ بهار انتخابات، دُرست زمانی که سراسر کشور برای انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم آماده می شود همزمان در سایه این واقعه مهم سیاسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز رخ می دهد که چندان مورد توجه رسانە ها و تحلیلگران قرار نمیگیرد، هر چند انتخابات شوراهای شهر در سطح قابل قیاس با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما از منظری دیگر اهمیتی دوچندان پیدا می کند، اهمیتی که انتخابات شوراها دارد از آن جهت است که بسیاری از تحلیلگران آن را دروازه پیروزی برای ورود به مجلس و دولت در عرصه سیاسی ایران می دانند، کە بارها شاهد این واقعیت از سوی برخی از نامزدهای پیروز در انتخابات شوراها بودەایم..!!!

از این رو برخی از نامزدهای شورای اسلامی ، پیروزی در انتخابات شورا را نقطه شروع موفقیت برای رسیدن به اهداف بعدی خود میدانند و این جایگاه را سکویی برای ترقی و اهداف از قبل تعیین شده خود می دانند. این نامزدها بە چند دستە تقسیم می شوند:

عده ای که تمام فکر و ذهنشان ورود بە مجلس است.

عدەای نیز “حمایت” شده از سوی کاندیداهای دورە یا ادوار قبلی و یا آتی مجلس هستند تا با پیروزی شخص یا اشخاص مورد نظر خود، در انتخابات آتی مجلس با آمادگی از توان و بازوی شوراهای شهر و با یارگیری بیشتر در جهت پیروزی انتخابات مجلس نهایت استفاده را بکنند کە این خود بدترین حالت ممکن است کە ضربه سنگین و غیرقابل جبرانی را به اعتماد و باور مردم میزند، چراکه موجب رقابت ناسالم در دو انتخابات شورا و مجلس خواهد شد و هیچ کمکی به سواد انتخاباتی مردم نمیکند.

عدەای هم هستند که بدونە هیچ تخصص و سوابقی با اهداف از پیش تعیین شدە خود در ستاد کاندیداهای مجلس حضور داشته اند و با چند سخنرانی و بلبل زبانی در محافل به نوعی با سو استفاده هایی از قبیل کسب نام و شهرت در جمع در راستای منافع شخصی(شغل ، بنگاه اقتصادی و مقام) تصمیم به کاندیدایتوری نمودن که گاها در طول انتخابات اخیر مجلس شاهد این قبیل از افراد در چند ستاد تبلیغاتی کاندیداهای مجلس بوده ایم..!!

برخی دیگر بدنبال کسب مقام و منزلت در اجتماع هستند.

معمولا همچین اشخاصی هرگز به رفاه مردم و پیشرفت شهر یا روستای خود فکر نمی کنند و تمام ذهنشان برای پیشرفت خودشان در سطح عالی است و تا زمانی که این گروه و دسته ها در انتخابات حضور داشته باشند نتنها پیشرفت و تغییری نخواهیم داشت بلکه روز به روز به عقب برمیگردیم و منفعت عمومی قربانی منافع شخصی این افراد می شود.

شورای شهر عرصەای تخصصی و کارشناسی است و شهرداری نهادی خدماتی است و نباید وارد عرصه رقابت های سیاسی شود.

به دلیل وسعت و گستره ی شوراهای شهر و روستا؛ یکی از مردمی ترین نهادهایی است که در قانون اساسی پیش بینی شده بود کە در زمان دولت اصلاحات عملی شد. بیشترین بودجه این نهاد را مردم با پرداخت مالیات وعوارض و نوسازی و امثال آن پرداخت می کنند اما متاسفانە کمترین پاسخگویی و شفافیت هم به این نهاد تعلق دارد.

با اتمام موعد قانونی ثبت نام از کاندیداهای شهر و روستا و آمار دقیق و رسمی از سوی فرمانداری با تعدد ثبت نام کنندگان مواجه هستیم…!!!

اینکە اشخاص زیادی احساس مسئولیت کرده‌اند و وارد عرصه شده‌اند جای خوشحالیست، اما باید اذعان داشت تعدد کاندیداها انتخاب را برای مردم سخت و موجبات کاهش اعتماد عمومی ، تشدید رقابت ناسالم انتخاباتی و نهایتا عدم انتخاب شایستە و اصلح و بە حاشیه رفتن منافع جمعی و عمومی را  بە دنبال خواهد داشت. هرچند انتخابات عالیترین مظهر حضور مردم در عرصه اجتماعی و سیاسی است و دراین راستا زمینه چرخش خدمت برای همه مردم مخصوصا نخبگان و جوانان محقق می شود و هیچکس محروم از دستیابی به مسئولیت برای خدمت نیست اما تعدد افراد با تخصص های متنوع برای رسیدن به کرسی های شورای شهر ، خود به نوعی مردم را دچار سردرگمی می کند. با این تعداد از کاندیداها میتوان گفت به ازای هر کرسی شورا اسلامی شهر ۲۵ نفر کاندیدا شدەاند کە این نکته مثبتی برای پیشرفت و آبادانی یک شهر نیست!!! هرچند صلاحیت یا عدم صلاحیت ثبت نام کنندگان هنوز از سوی هیئت نظارت شهرستان ابلاغ نشده است اما برای جلوگیری از سوء برداشت و نام بردن تخصصی خاص(از کمیسیون های شورا) ، به آن دسته از سرورانی که عملکرد ، سوابق و تخصص شان هیچ کمکی به قدرت نظارتی آنها در نهاد شورای شهر نمیکند به عنوان یک شهروند توصیه می نمایم از ورود به این عرصه خود داری کنند تا شهروندان با قرار دادن شاخص ها برای انتخابشان بهترین ها را انتخاب نمایند نه آنکه با سوء استفاده از روابط اجتماعی ، قومیتی و همکار و همصنف بودن شهروندان را مجبور به انتخاب بدترین ها نمائید ، البته طبیعی است که وقتی تعداد کاندیداها زیاد باشد ارا مردم بین این تعداد تقسیم خواهد شد و شاخص های یک انتخاب خوب(تعهد ، تخصص ، سوابق ، امانتدار و…) متاسفانه به تعصبات قومی عشیرەای و همصنفی(تک رای) تبدیل خواهد شد، کە گاها شاهد انتخاب افرادی شدیم کە تخصص آنها هیچگونه ارتباطی با مدیریت شهری و کمیسیون های شورای شهر ندارند.

ما مردم خواستار تغییر و تحول در جهت پیشرفت همگانی هستیم اما با این آمار از کاندیداها میشه گفت؛ “سالی که نکوست از بهارش پیداست!!!!”

در انتخابات اولین انحراف این است که؛ همه می گویند “ما برای خدمت آمده ایم” این دروغیست شیرین و آشکار، بهتر است گفته شود ما برای کسب قدرت و منزلت آمده ایم، مگر این کار چه اشکالی دارد؟!

مگر مملکت به وکیل و مدیر نیاز ندارد؟!

من می خواهم خدمت بکنم!

خب اگر واقعا می خواهید خدمت کنید بسم الله، سازمانهای خیریه و نهاد های مدنی بهترین جا برای خدمت به خلق است…!!!

بهتر است از اول راە با مردم صادق باشیم بگوییم من دنبال قدرت و اهداف شخصی و جمعی هستم اول شورا و بعد مجلس چونکه آنرا دوست دارم و خدمت هم به دنبال آن خواهد آمد.

خیلی ها بر این باورند کسانیکه وارد شورا یا شهرداری می شوند با پیکان می روند و با ماشین گران قیمت بیرون می آیند؛

چرا ما استفاده نکنیم؟؟!!

نوبتی هم باشد نوبت ماست، چه اشکالی دارد…؟! البته در این میان افراد سالم ودلسوز هم کم نیستند و قصد خدمت دارند و سابقه شان هم نشان می دهد که آدمهای خوب کارآمد و واردی هستند و هر جا باشند منشاء خیر و برکت برای جامعە هستند.

با رسیدن ایام تبلیغات کاندیداها، گوش عالم از قول و قرار و وعده وعید و سخنرانی ها با ادبیات شیرین و عوام فریبانه(با داد زدن سر مردم) پر می شود، چهره شهر از عکس و بنرهای گران قیمت با ژستهای مختلف و لباسهای رسمی با چهره های محبوب مردمی و قهرمانان و… که با قیافه های اصلی آسمان تا زمین فرق میکند با کمک تکنیکهای عکاسی امروزی رنگین می شوند که بعدا پاک کردن آنها بر عهده کارگران زحمت کش شهرداری است. اما کو و کجاست آن عمل ها؟؟!!!

ما عمل میخواهیم نه حرف سخنگو با تن صدای بالا ، سخنران زیاد داریم اما عمل کننده متاسفانه کم است.

 

« اِنَّ اللّه‏َ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِاَ نْفُسِهِمْ و اِذا اَرادَ اللّه‏ُ بِقَوْمٍ سوءا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دونِهِ مِنْ والٍ. »

 

خداوند سرنوشت هیچ ملتى را تغییر نمی دهد، مگر آن‏که خودشان تغییر روش دهند و هنگامى که خداوند برای  ملتى به دلیل اعمالشان بدى بخواهد، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و غیر از خدا حمایتگرى براى آنان نخواهد بود.

ما خود نیز تا حدودی بی تقصیر از این انتخاب هایمان نیستیم.

“از ماست که برماست”

آیا از خود پرسیده ایم چرا آقا یا خانم کاندیدا را حمایت و بر پایه چه اصول و معیارهایی مردم را دعوت بە رای دادن بە او میکنیم؟؟

قطعا خیر، چون صرفا بخاطر قرابت یا همکار و همصنف بودن یا تعصبات قومی یا منافع شخصی خود و… از اشخاصی حمایت میکنیم که هیچگونه تخصص و سوابقی در زمینه عمران و توسعه شهری نداشته اند و معیارهای یک انتخاب خوب را ندارد بعد هم ایراد میگیریم چرا شهرمان اینطور شد و پیشرفتی نسب به سال های گذشته نداشتیم…!!!؟؟

همشهریان گرامی، یادمان باشد که بناست ازمیان صدها هزار نفر شهروند، تعداد چند نفر را انتخاب کنیم تا شهر مان را اداره کنند.

شورای شهر نهادی مردمی است نە جایی برای کسب مقام و منزلت.

شورای شهر محل آزمون و خطا نبوده و جایی برای اشتغال نیست.

شورای شهر محلی برای فعالیت ها و بنگاهداری اقتصادی اشخاص نیست.

شورای شهر محلی برای کار آموزی و هزینه کردن ازجیب مردم نیست.

شورای شهر محلی برای کسب در آمد و تحصیل مال نیست.

شورای شهر سکویی برای پیروزی بە مجلس نیست.

شورای شهر ماراتن قومی و طائفه ای نیست.

 

به امید فردای بهتر . . .

ئاوات خوش بخت

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و فعال مدنی.

یک نظر

  1. مطلب فوق العاده ی بود. ایشالا که در آینده هم از این
    مطالب عالی استفاده کنیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *